ISO certifikat med målet att öka kvalitet

Tack vare den ständiga viljan att arbeta mot rättvisare villkor med effektivare processer tillämpar Vinga Giftcard ISO certifiering där visionen är att ligga i framkant. De certifikat som idag tillämpas inom organisationen eftersträvar en effektivare tillverkning av produkter med motivet att minska vårt avtryck på miljön samtidigt som de interna processerna kan optimeras.

ISO 9001

Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008, är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. De ISO 9001-krav som finns riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

www.sis.se/iso9001/

ISO 14001

Ett miljöledningssystem hjälper oss att på ett systematiskt sätt arbeta med vår organisations påverkan på miljön och hitta kostnadseffektiva alternativ. På så sätt blir vår verksamhet både miljövänlig och mer lönsam. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001, kan organisationen identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.

www.sis.se/iso14001/

ÖKO-TEX 100

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Exempel på produkter som kan certifieras: råa och färgade/förädlade garner, råa och färgade/förädlade tyger och stickvaror, konfektionerade artiklar (kläder av alla slag, hem- och hustextilier, sängkläder, frottévaror, textila leksaker och mycket mer).

www.oeko-tex.com/

© 2020 Vinga Giftcard. All Rights Reserved.