Företagssamarbete skapar skillnad

Vinga of Sweden strävar ständigt efter att ligga i framkant gällande CSR, Corporate Social Responsibility, vilket är konceptet om att organisationer ska ta ett samhällsansvar ur såväl ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det här innebär att vår vision omfattar ett bredare omfång vilket ska genomsyra samtliga funktioner inom Vinga of Sweden, allt från leverantörskedjan till försäljningskanaler.

Business Social Compliance Initiative

BSCI, Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och stöttar dem i arbetet mot en etisk leverantörskedja, det sker genom ett utvecklingsorienterat system. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Genom externa revisionsföretag och egna revisioner så utvärderas fabrikerna och vi kan se hur väl de möter kraven i den gemensamma uppförandekoden. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner.

www.bsci-intl.org

United Nations Global Compact

UN Global Compact är världens största initiativ för hållbarhetsfrågor för företag. Målsättningen är att arbeta mot en global hållbar ekonomi som ger bestående fördelar för människor, samhällen och marknader. UN Global Compact har satt upp 10 principer som alla medlemmar måste efterleva vilket inkluderar områden inom mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.

www.unglobalcompact.org

© 2020 Vinga Giftcard. All Rights Reserved.