VÅRT HÅLLARHETSARBETE

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättring och anser att kvalitet är mer än en bra produkt, fin förpackning och den glädje vi hoppas våra kunder känner när de får en vara. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om att säkerställa de anställda inom våra fabriker så deras arbete är säkert, rättvist, lagligt och med humana förhållanden. Vi strävar konstant efter miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom det dagliga arbetet. Vårt CSR-arbete strävar vi mot att minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva där vår långsiktiga vision är att enbart skapa positiva effekter på miljön och sociala samvaro.

CSR, företagssamarbete

Bättre möjligheter med samarbete

Vi strävar ständigt efter att ligga i framkant gällande CSR, Corporate Social Responsibility, vilket är konceptet om att organisationer ska ta ett samhällsansvar ur såväl ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det här innebär att vår vision omfattar ett bredare omfång vilket ska genomsyra samtliga funktioner inom Vinga of Sweden, allt från leverantörskedjan till försäljningskanaler.

Läs mer

KONTROLLERAD KVALITET MED ISO CERTIFIKAT

Tack vare den ständiga viljan att arbeta mot rättvisare villkor med effektivare processer tillämpar Vinga of Sweden ISO certifiering där visionen är att ligga i framkant. De certifikat som idag tillämpas inom organisationen eftersträvar en effektivare tillverkning av produkter med motivet att minska vårt avtryck på miljön samtidigt som de interna processerna kan optimeras.

Läs mer
Samarbete

Vi samarbetar med oberoende aktörer

Genom en rad olika samarbeten arbetar Vinga of Sweden kontinuerligt med att förbättra såväl interna processer som avtryck på miljön till de sociala aspekterna i dagens samhälle. Tack vare samarbete med externa organisationerna kan Vinga of Sweden med gott samvete meddela att vi ligger i branschens framkant ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vidare betyder de här samarbetena att större krav ställs på såväl vår produktion som leverantörskedja till det producentansvar som sedan tillkommer vid produktion av en vara.

Läs mer

© 2023 Vinga Giftcard. All Rights Reserved.