Gåvor till anställda

Hur funkar gåvor till anställda och vad är avdragsgillt?

Julgåva
Julklapp till en anställd är skattefri om värdet understiger 450 kr inkl. moms, (360 kr exkl moms), och är värdet över den här summan beskattas hela gåvan.

Jubileumsgåva
Jubileumsgåva till anställd är är vanligtvis skattefri om företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Därmed kan en jubileumsgåva inte vara skattefri tidigare än ett första 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller. Jubileumsgåva är skattefri om värdet av gåvan inte är mer än 1 350 kr ink moms (1 080 kr exkl moms).

Minnesgåva
Minnesgåva till anställd som arbetat en längre tid är en gåva som lämnas vid en särskild högtidsdag (t.ex. den anställdes 50-årsdag), efter en längre tids anställning (20 år, 25 år eller mer) eller vid anställningens upphörande.

En minnesgåva är skattefri under förutsättning att gåvans värde inte överstiger 15 000 kr ink moms, (12 000 kr exkl moms), och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Hela gåvan blir beskattad om värdet av den överstiger 15 000 kr ink moms (12 000 kr exkl moms). För att kunna ta del av minnesgåvor måste du varit anställd minst sex år (SKV A 2017:25). Vid bedömningen av gåvans värde bör man inte ta hänsyn till om den är försedd med inskription/märkning (prop. 1987/88:52 s. 51).

Skattefriheten gäller alla gåvoslag utom pengar
Skattefriheten gäller alla slag av gåvor med undantag för pengar (11 kap. 14 § andra stycket IL). Skatteverket anser att aktier, resor, restaurangbesök m.m., samt även vin eller sprit kan godtas. Ett bidrag till en semesterresa kan betraktas som en skattefri gåva om arbetsgivaren betalar direkt till resebyrån eller till den som tillhandahåller biljetterna (SkU 1987/88:8 s. 40). Skatteverket anser att det här gäller gåva i form av presentkort som berättigar till olika varor, om presentkortet inte kan bytas mot pengar.

Penninggåvor är skattepliktiga
Enligt praxis är penninggåvor från en arbetsgivare till en anställd skattepliktiga när gåvan beror på anställningsförhållandet (RÅ 1980 ref. 61, RÅ 1983 ref. 73).
Som pengar anses betalningsmedel såsom check, postväxel och sådana presentkort som kan bytas mot pengar.

 

Gåvor till ideella organisationer

Om arbetsgivaren på begäran av en anställd betalar ett bidrag till exempelvis en ideell förening blir den anställde beskattad. Den anställde anses i det fallet ha disponerat över det ekonomiska bidraget i den mening som avses i 10 kap. 8 § IL. Arbetsgivaren kan däremot för egen del bestämma att i stället för julgåvor till de anställda skänka ett bidrag till en ideell organisation utan att det uppkommer någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte avdrag för gåvorna. Det är alltså av avgörande betydelse vilket inflytande den anställde har när det gäller valet av gåva.

Om den anställde inte har något inflytande alls ska värdet av gåvan inte beskattas.

Om den anställde har möjlighet att i någon mån påverka valet av gåva ska värdet av gåvan beskattas eftersom det då får anses som att den anställde fått ersättning som kan jämställas med kontanter.

 

Om arbetsgivaren skänker pengar till en organisation hur funkar det?

1. Arbetsgivaren skänker ett belopp till en organisation som denne valt och meddelar de anställda att det här är i stället för att ge dem en traditionell gåva. Då har anses du som anställd inte ha något inflytande över detta och blir därför inte beskattad.

2. Arbetsgivaren betalar in en viss summa pengar per anställd till en organisation som arbetsgivaren valt och varje anställd får ett julkort där det framgår att det här är årets julgåva till den anställde. Den anställde har inget inflytande över gåvan och därmed ingen förmånsbeskattning.

3. Den anställde får välja mellan att antingen få en sedvanlig julklapp, eller att arbetsgivaren skänker pengar till en organisation. Den anställde kan påverka valet av gåva, vilket innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för gåvans värde om denne väljer att skänka pengar. Om den anställde väljer en sedvanlig julklapp sker ingen beskattning.

4. Arbetsgivaren meddelar den anställde att årets julklapp är att den anställde får skänka pengar motsvarande det skattefria gåvobeloppet till valfri ideell organisation. Den anställde kan påverka valet av gåva, vilket innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för gåvans värde.

5. När en anställd fyller 50 år får denne normalt en minnesgåva. Den anställde vill i stället för minnesgåva att arbetsgivaren ska ge gåva på 10 000 kr, (8 000 kr exkl moms), direkt till en välgörenhetsorganisation. Minnesgåvan blir skattepliktig för den anställde. Eftersom den anställde har valfrihet att antingen välja ett minnesföremål eller en gåva till en välgörenhetsorganisation bör värdet av gåvan behandlas som lön oavsett om det är arbetsgivaren eller den anställde som avgör vilken organisation som ska få gåvan.

 

Om man istället väljer att skicka en produkt till en utvald organisation?

Den anställde väljer en produkt exempelvis en ryggsäck, men i stället för att få den levererad hem till sig så väljer hen att den ska levereras direkt till en välgörenhetsorganisation. Organisationen får sedan själva välja hur de på bästa sätt kan använda gåvan i sin verksamhet. I det här fallet har den anställde i stället valt en julgåva som han eller hon sedan vidarebefordrar till en välgörenhetsorganisation. Denna gåva inte kan jämställas med kontanter blir det en skattefri gåva.

Det här alternativ har vi som standard på gåvokorten från Vinga Giftcard. Du kan läsa mer om samarbetet på www.vingagiftcard.com.

 

Hur fungerar det om jag får ett gåvokort med flera valmöjligheter?

Alla anställda får ett s.k. gåvokort av sin arbetsgivare i julklapp. De anställda kan sedan välja gåva ur ett visst sortiment, där det dels finns produkter, dels finns möjlighet att skänka motsvarande belopp till en organisation. De som väljer att använda sitt gåvokort till att skänka pengar till en organisation beskattas för en förmån. De som väljer en sedvanlig julgåva från sortimentet blir inte beskattade.

Vill du läsa mer om gåvor eller har ytterligare frågor rekommenderar vi er att kontakta Skatteverket.

Copyright © 2023 Vinga of Sweden AB